Ấn tượng giải golf chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam và Các bài tập giảm chấn thương lưng cho các Golfer - Ciputra Club

Ấn tượng giải golf chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam và Các bài tập giảm chấn thương lưng cho các Golfer

http://http://vitv.vn/tin-video/03-10-2017/an-tuong-giai-golf-chuyen-nghiep-dau-tien-tai-viet-nam/170983