Huấn luyện viên cá nhân - Ciputra Club

Với đội ngũ huấn luyện viên thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp và có chứng chỉ chuyên môn của Ciputra Club sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu mong muốn trong quá trinh luyện tập. Khi tham gia gói huấn luyện viên cá nhân, bạn sẽ nhận được những quyền lợi từ Ciputra Club như sau:

  • Được đào tạo riêng cùng huấn luyện viên cá nhân
  • Tập luyện an toàn hơn và đưa ra các chương trinh tập luyện phù hợp với thể trạng của bạn cũng như điều chỉnh theo sự thay đổi của thể trạng.
  • Thường xuyên theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của bạn trong quá trình tập luyện

CPT_cam9_130915