Tagged as: chip và run

Cú đánh “Chip and Run”

Cú đánh “Chip and Run” luôn là một trong những vũ khí lợi hại nhất khi bạn chơi short game.

Chú ý đầu tiên khi chip là cần đưa bóng lên vùng gạt (green), sau đó để bóng lăn đến mục tiêu. Đôi khi ta chỉ cần đưa bóng đến rìa vùng gạt song lại cần chút may mắn cho cú đánh này. Bóng nên bay khoảng 20% – 30% trên không trung, sau đó nảy lên và lăn 70% – 80% còn lại tới lỗ. Bằng cách sử dụng các loại gậy khác nhau, golf thủ có thể kiểm soát đường đi cũng như khoảng cách đối với từng cú đánh.

run & chip 5

 

Read More