Highlands Coffee Ciputra Club hoạt động trở lại (Áp dụng bán hàng mang về) - Ciputra Club

Highlands Coffee Ciputra Club hoạt động trở lại (Áp dụng bán hàng mang về)

Highlands Coffee Ciputra Club hoạt động trở lại với hình thức bán cam kết tuân thủ nghiêm ngặt “Thông điệp 5K & các điều kiện phòng chống dịch. Nước ngon sẵn sàng, hãy mua mang về hoặc đặt hàng qua các ứng dụng bạn nhé!