Lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho CBNV - Ciputra Club

Lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho CBNV

Nhằm trang bị các kiến thức về kỹ năng sơ cấp cứu, nâng cao chất lượng công tác sơ cấp cứu ban đầu và phòng tránh tai nạn thương tích. Chiều ngày 04/7/2024, Ciputra Club tổ chức lớp “Tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản” cho cán bộ nhân viên 🥰🥰