THÔNG BÁO: Thay đổi tạm thời giờ phục vụ tại sân tập golf Ciputra Club - Ciputra Club

THÔNG BÁO: Thay đổi tạm thời giờ phục vụ tại sân tập golf Ciputra Club