Tạm thời đóng cửa sân tập golf Ciputra theo chỉ thị mới - Ciputra Club

Tạm thời đóng cửa sân tập golf Ciputra theo chỉ thị mới