Tagged as: Pullman Hanoi

Hội chợ từ thiện cánh diều mơ ước

Anh Hoi cho tu thien

Tổ chức SMILE GROUP là một tổ chức phi chính phủ được thành lập với nhiệm vụ: “ Thông qua những chương trình giúp đỡ về tài chính, giáo dục, đạo đức và tâm lý, trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi AIDS có thể phục hồi lại những giá trị xứng đáng với mình”,

Read More