Tagged as: luat golf

Luật golf và trọng tài

 

luat golf 1

Gần đây, khi Việt Nam bắt đầu có một số người chơi golf nhận chứng chỉ về Luật golf ở các mức độ khác nhau và làm việc với tư cách trọng tài tập sự tại một số giải đấu, một số người chơi bắt đầu đặt ra câu hỏi: “Liệu chúng ta có thể chơi golf mà không cần có trọng tài?”

Read More