Tagged as: lỗi đánh golf

Pitching ôm cờ ở mọi vị trí

Khoảng cách, vị trí của cờ đối với bóng là rất quan trọng khi bạn muốn lên kế hoạch và thực hiện cú pitch. Khi cờ ở gần hoặc xa, cách pitch phải thay đổi theo từng vị trí đó để đạt hiệu quả cao nhất, tiếp cận gần hố nhất.

Cờ gần: Khi cờ ở gần, bạn phải pitch với gậy có góc (loft) lớn để khi bóng rơi sẽ lập tức nằm yên, không lăn nhiều.

Read More

Chỉnh cú đánh Shank

Shank là cú đánh trượt do người chơi tiếp xúc với bóng không phải ở mặt gậy mà ở phần mấu nối (hosel) giữa mặt gậy và cán gậy.

Do phần mấu nối này có dạng tròn, bóng tiếp xúc vào đó có thể bắn ra bất kì hướng nào với độ xoáy rất lớn. Tuy nhiên bóng shank thông thường sẽ bay thẳng sang phải 1 góc rộng (đối với người thuận tay phải).

Read More