Tagged as: COUP DE FOOT

Giải bóng đá “COUP DE FOOT”

Coup de foot banner

Ciputra Club sẽ là một trong những nhà tài trợ vàng cho ngày hội bóng đá “COUP DE FOOT” được thực hiện bởi France Alumni Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) và công ty du lich Amica Travel với mục đích gây quỹ ủng hộ cho Tổ chức Coup de Pouce Việt Nam.

Read More