Lịch Tập GroupX Tháng 11 – Tuần 2 - Ciputra Club

Lịch Tập GroupX Tháng 11 – Tuần 2

Cập nhật lịch tập GroupX từ 7/11 – 13/11 tại Ciputra Golf & Fitness Club

Update GroupX schedule from 7/11 – 13/11 at Ciputra Golf & Fitness Club

Adress: Ciputra Hanoi International City, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội – Việt Nam

Hotline: 0243.743.0666