Lịch Tập GroupX Tháng 11 - Tuần 1 - Ciputra Club

Lịch Tập GroupX Tháng 11 – Tuần 1

Cập nhật lịch tập GroupX từ 31/10 – 06/11 tại Ciputra Golf & Fitness Club

Update GroupX schedule from 31/10 – 06/11 at Ciputra Golf & Fitness Club

Adress: Ciputra Hanoi International City, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội – Việt Nam

Hotline: 0243.743.0666