Lịch Tập GroupX Tháng 10 – Tuần 4 - Ciputra Club

Lịch Tập GroupX Tháng 10 – Tuần 4

Cập nhật lịch tập GroupX từ 24/10 – 30/10 tại Ciputra Golf & Fitness Club

Update GroupX schedule from 24/10 – 30/10 at Ciputra Golf & Fitness Club

Adress: Ciputra Hanoi International City, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội – Việt Nam

Hotline: 0243.743.0666