Ciputra Club Creative Summer Camp 2016

Trại hè Sáng tạo Ciputra Club 2016

 

anh

Ciputra Club Creative Summer Camp 2016 is an art & craft summer camp for kids of different age groups, offering many courses for one’s child creative development and learning new skills as working with different materials – fabric, paper, paint, glue, cardboard and much more. Combination of work and entertainment makes Ciputra Club Creative Summer Camp an outstanding one for the summer 2016.

Facilities from Ciputra Club and Art & Craft program from Timeclub team, that’s a perfect choice to spend the summer.

  • Creator Group, age 6 to 8 y.o.
  • Adventure Group age 9 to 12 y.o.
  • Superpower group age 12 to 15 y.o.                                                                                                                                                  For more information : 0965040428

Trại hè Sáng tạo Ciputra Club 2016 là 1 trại hè dành cho các hoạt động thủ công  và thiết kế trang trí  dành cho thiếu nhi tại các nhóm tuổi khác nhau , đưa ra nhiều khóa học để phát triển khả năng sáng tạo và nắm bắt các kỹ năng mới khi sử dụng nhiều nguyên vật liệu khác nhau  – vải, giấy, sơn màu, keo,  bìa cứng  và nhiều hơn nữa. Kết hợp giữa làm việc và giải trí là đặc điểm tạo lên sự khác biệt của Trại hè Sáng tạo Ciputra Club cho mùa hè 2016 này.

Với những tiện ích cao cấp tại Ciputra Club và chương trình Art & Craft xây dựng bởi nhóm Time Club, đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho các hoạt động trong mùa hè năm nay.

  • Nhóm Sáng tạo, độ tuổi từ 6 – 8
  • Nhóm Thám Hiểm, độ tuổi từ 9 – 12
  • Nhóm Siêu Năng lực, độ tuổi từ 12 – 15                                                                                                                                         Vui lòng liên hệ hotline: 0988263054

 

 

Print