Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam - Ciputra Club

Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam

Tặng 1 tháng tập luyện tại Ciputra club cho các Member nữ.
Điều kiện: Các member nữ gia hạn hoặc mua mới gói tập từ 6 tháng trở lên
(không áp dụng cho gói Offpeak Special).
Thời gian áp dụng: Từ 01 đến 20.10.2019.
Hotline: (+84) 024 3743 0666

——————————————————————
Extend one month membership for female attenders
Conditions: Female attenders renew or purchase at least 6 months fitness package.
(Do not apply for Offpeak Special fitness package)
Time to apply: from 01 to 20 October, 2019.
Hotline: (+84) 024 3743 0666