THÔNG TIN VỀ CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 - Ciputra Club

THÔNG TIN VỀ CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Theo bản Kế hoạch 243/KH-UBND do Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Chu Ngọc Anh ký ngày 29/10/2021 về việc : Thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 áp dụng đối với các tổ chức hoạt động tập luyện thể dục, thể thao trong nhà được qui định cụ thể như sau: